YAG laser behandling af efterstær

Hvad er efterstær

Efter en grå stær operation er der risiko på ca. 10-20 % for efterstær.

Dette skyldes at den biologiske kapsel, hvor den kunstige linse ligger i, er blevet uklar, som følge af at linser celler har trængt ind bag ved linsen. Dette medfører at synsstyrken falder og man oplever blandt andet blænding af modlys. Laser behandlingen formål er at fjerne denne uklare kapsel ved at skyde hul i den. Således er der tale om en behandling der typisk løser problemet ved en enkelt behandling .

Behandlingen

Behandlingen tager typisk 20-30 sekunder og er uden smerter eller ubehagelig.

Endvidere vil der blive givet en dråbe der gør pupillen stor (kan sløre synet)

Selve behandlingen foregår ved, at der kommer et antal lysimpulser og herefter kan synet være sløret og flagrende prikker/fluer kan opleves ca. en dags tid efter.

Herefter gives en dråbe maxidex, der forebygger irritation.

Får man smerter eller tiltagende sløret syn kan du ringe til øjenlægen 56930400 (må kun bruges som akut nummer).

Efterbehandling og effekt

Der er normalt ikke behov for kontrol efter selve laserbehandlingen. Såfremt du selv oplever at synet er blevet godt (som det var efter din grå stær operation) skal blot bruge din nuværende briller.

Behandlingen virker hos flertallet med god effekt. Der er kun behov for øjenlægekontrol såfremt du anden øjensygdom efter aftale med øjenlægen

Bivirkninger

Der er sjældent bivirkninger ved behandlingen. Få har en vedvarende flagren af prikker eller fluer, hvilket kan betyde at der er behov for genbehandling i så fald kontakt øjenlægen for en nærmere undersøgelse.

Værd at vide

Det synstab som anden øjensygdom allerede har forårsaget, kan ikke genoprettes ved denne laserbehandling men synet bedres dog alligevel.