Information om glaslegemesammenfald (optiske fluer og myg)

Væsken inde i øjet kaldes glaslegemet. Med alderen forandres denne fra en gelé-form til en mere vandig-form. Dette kaldes glaslegemesammenfald.

Under denne proces oplever mange mobile uklarheder, der beskrives som fluer, myg og lignende, desuden kan der opleves enkelte lysglimt eller lyn.

Glaslegemesammenfald er et naturligt fysiologisk fænomen. Derfor er det ikke farligt, men blot generende mens det står på. Den vil spontant bedres i løbet af uger til måneder.

Du bør afstå fra anstrengende fysisk aktivitet som fx løb og kontaktsport medens du har symptomer på glaslegemesammenfald. Vanlige aktiviteter kan fortsættes, men skal ophøre hvis symptomer forværres.

Du skal være opmærksom på tiltagende nye lyn eller lysglimt, tiltagende fluer eller myg, gardinfornemmelse, stationære skygger med eller uden nedsat syn.

Ved dette skal du søge øjenlæge/skadestue snarest med henblik på nærmere undersøgelse for nethindeløsning.

Du bør forholde dig i ro til du er undersøgt.

Øjenklinikken kan kontaktes pr. mail info@bornoje.dk eller på telefon 56930404 og læg besked.