Patientinformation om øjenlågsoperation

Fysiske gener pga løs hud på øvre øjenlåg (tunge øjenlåg) eller poser under øjnene kan afhjælpes med en operation, hvor overskydende hud og i nogle tilfælde også fedt, fjernes.

Hvis du tager blodfortyndende medicin

Hvis du behandles med blodfortyndende medicin f.eks. Hjertemagnyl, Persantin eller lignende, skal dette pauseres 10 dage inden operationen, gerne i samråd med din læge. Er du i Maravan behandling, skal du ligeledes i samråd med din læge få kontrolleret din blodprøve (INR-værdi), som bør ligge på ca. 2,0 på operationsdagen.

Øjenlågsoperation

Operationen foregår ambulant i lokalbedøvelse og varer ½- 1 time.

Efter operationen

I de første dage efter operationen kan der forekomme hævelse. I 1-2 uger kan der være misfarvning omkring øjnene (blåt mærke). Ved enhver operation er der risiko for infektion og blødning, selvom dette er sjældent.

Man skal sidde til observation for blødning i ca. et kvarter med let kompression. Det kan anbefales, at man køler øjnene i 5-10 minutter ad gangen, de første timer efter, man er kommet hjem. Det er derfor en god idé at have knust is (frosne ærter) hjemme – man skal bare huske at lægge et klæde imellem for at undgå forfrysninger.

I de første døgn bør man forholde sig i ro og sidde/ligge med hovedet højt (på et par ekstra puder) – evt. også om natten. Man skal undgå at få hovedet nedad, når man bøjer sig. Man skal undgå at få vand direkte i øjet og på arrene; brug f.eks. en vaskeklud.

Trådene fjernes efter 4-7 dage.

Du vil blive kontaktet 3-6 måneder efter operation på mail eller tlf.