Patientinformation om øjenbrynsløft

Fysiske gener pga tunge øjenbryn kan afhjælpes med en operation, hvor overskydende hud og underhud fjernes.

Hvis du tager blodfortyndende medicin

 

Hvis du behandles med blodfortyndende medicin f.eks. Hjertemagnyl, Persantin eller lignende, skal dette pauseres 10 dage inden operation, eventuelt i samråd med din læge. Er du i Maravan behandling, skal du ligeledes i samråd med din læge få kontrolleret din blodprøve (INR-værdi), som bør ligge på ca. 2,0 på operationsdagen.

Øjenbrynsløft

Operationen foregår ambulant i lokalbedøvelse og varer ca. ½ time.

Ved operation for tunge øjenbryn placeres arret over brynet og vil være synligt i 3 – 6 måneder. Generelt vil arret forsvinde med tiden, men bør beskyttes mod solen med f.eks. Sunblock (faktor 50).

Efter operationen

I de første dage efter operationen kan der forekomme hævelse. I 1-2 uger kan der være misfarvning omkring øjnene (blåt mærke). Ved enhver operation er der risiko for infektion og blødning, selvom dette er sjældent.

 

Man skal sidde til observation for blødning i ca. et kvarter med let kompression. Det kan anbefales, at man køler øjenbrynet i 5-10 minutter ad gangen de første timer efter, man er kommet hjem. Det er derfor en god idé at have knust is (frosne ærter) hjemme, – man skal bare huske at lægge et klæde imellem for at undgå forfrysninger.

I de første døgn bør man forholde sig i ro og sidde/ligge med hovedet højt (på et par ekstra puder) – evt. også om natten. Man skal undgå at få hovedet nedad, når man bøjer sig. Man skal undgå at få vand direkte i øjet og på arrene; brug f.eks. en vaskeklud.

Trådene fjernes efter ca 7 dage