Laserbehandlig af grøn stær (Glaucom) og forhøjet øjentryk (OHT) med SLT (Selective Laser Trabeculoplastik)

Princip

Øjenlægen behandler afløbskanalen inde i øjet med laser, så væsken i øjet lettere kan løbe fra øjet. Afløbet i øjet kan sammenlignes med en finmasket si, hvor laserbehandlingen laver større huller i sien. På denne måde falder trykket.

Effekten

Bandlingen virker hos ca. 75% og kan om nødvendigt gentages.

En del patienter bliver fri for at bruge øjendråber mod grøn stær.

En del må fortsætte med dråber for grøn stær, og laserbehandlingen er et supplement til bahandlingen.

Du skal fortsat gå til øjenlægekontrol som før, da virkningen kan fortage sig med tiden, men laserbehandlingen kan gentages ved behov.

Behandlingen

Dit øje vil blive overfladebedøvet med en dråbe før behandlingen og herefter kan en kontaktlinse sættes på øjet.

På den måde kan man se og behandle afløbet. Herefter opleves flere lysimpulser.

Behandlingen tager ca. 3 minutter og er bortset fra det lette ubehag ved kontaktlinsen, smertefri. Efter behandlingen gives en dråbe maxidex, der forebygger irritation og regnbuehindebetændelse. Øjet og trykket kontrolleres efter 1 uge, hvor det andet øje eventuelt så kan behandles.

Efterbehandling

I ugen efter behandlingen skal du holde pause med vanlige øjendråber i det bahandlede øje med mindre øjenlægen informere dig om andet. Øjenlægen kan således bedømme effekten af behandlingen.

Bivirkninger

Der er sjældent bivirkninger ved behandlingen. Få får en mild regnbuehindebetændelse. Ca 1% får trykstigning og ca. 1% får lettere irritative gener i dagene efter. Får man tiltagende smerter eller sløret syn, kan du ringe til øjenlægen på tlf. 56930400. (akut nummer)